Задаци

 • 1.      

  Играчи фудбалског клуба ,,Партизан" су:

  1. црнобели
  2. црно бели
  3. црно-бели

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. историзам
  2. дијалектизам
  3. позајмљеница
  4. неологизам
  5. архаизам
  6. термин
  7. жаргонизам

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  3. Пала је са дрвета и повредила се.
  4. Лустер се откачио и пао на под.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челце
  2. зачеље
  3. челник
  4. челенка

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Ричард лављег срца
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Карло велики
  4. Ричард Лављег срца
  5. Карло Велики

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. сибиларизација
  2. јотовање
  3. једначење сугласника по месту творбе
  4. једначење сугласника по звучности
  5. палатализација
  6. губљење сугласника

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбите стакло!
  2. У случају опасности разбијте стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разби стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Подела на старије и млађе штокавске дијалекте заснива се на:

  (Означите тачан одговор.)

  1. развитку акцента и облика речи
  2. изговору гласа „јат“.
  3. систему независних реченица

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе доле
  2. горе-доле
  3. горедоле

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите синонимски пар:

  1. баретина-баруштина
  2. остварљивост-оствареност
  3. болешљив-болећив

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. две
  2. три
  3. четири

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најстарији српски књижевни језик познат је у науци под називом:

  (У празно поље упишите тачан одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време