Задаци

 • 1.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

  Реци му да одмах дође.

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  му
  субјекат
  реци
  предикат
  да одмах дође
  неправи објекат
  ти
  (прави) објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Црквенословенске речи возраст, званије, совјетник данас су замењене другим речима и зато их, с обзиром на сферу употребе, убрајамо у: 

  (У празно поље уписати одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. косовско-ресавски
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  чар час част длан чеп

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Да ли бисте то икоме саветовали?
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. позајмљеница
  2. историзам
  3. неологизам
  4. жаргонизам
  5. термин
  6. архаизам
  7. дијалектизам

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите реченице у којима је глагол у императиву правилно написан:

  1. У случају опасности разбијте стакло!
  2. У случају опасности разби стакло!
  3. У случају опасности разбиј стакло!
  4. У случају опасности разбите стакло!

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  субјекат
  се наљутио
  предикат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  неправи објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. полисемије
  2. синонимије
  3. антонимије
  4. хомонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Који је данас дан?
  2. Дошао је ко је хтео.
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Неко је малопре куцао.

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челце
  2. челенка
  3. зачеље
  4. челник

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. метонимијом
  2. синегдохом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пало је наређење да кренемо.
  2. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  3. Лустер се откачио и пао на под.
  4. Пала је са дрвета и повредила се.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време