Задаци

 • 1.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. бугарски
  2. белоруски
  3. пољски
  4. руски
  5. лужичкосрпски

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Означите имена дијалеката који немају нову деклинацију:

  1. источнохерцеговачки
  2. призренско-тимочи
  3. шумадијско-војвођански
  4. косовско-ресавски

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;
  2. прелазак л у о;
  3. јотовање;
  4. јотовање и једначење сугласника по звучности.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите прилоге у следећој реченици:

   

  Предводници увек иду право, а лутају они који их слепо прате.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  2. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор који је живео у 2. веку, оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.
  3. Игра слична билијару постојала је још у старој Грчкој, а ирски владар Кеткин Мор, који је живео у 2. веку оставио је за собом педесет пет билијарских кугли, као и сто са удубљењима за њих.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.
  2. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Неко је малопре куцао.
  2. Који је данас дан?
  3. Дошао је ко је хтео.
  4. Чули смо резултат од неког детета.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. шумадијско-војвођански
  2. призренско-тимочки
  3. косовско-ресавски
  4. источнохерцеговачки

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Напишите име и презиме аутора дела Рјечник из књижевних старина српских (1863–1864) служећи се ћирилицом.

   

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. челник
  2. челенка
  3. зачеље
  4. челце

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Напишите име првог значајног дела које је било написано народним језиком и фонетским правописом.

  (У празно поље унесите одговор служећи се ћирилицом.)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Напишите глагол разбити у облику 2. лица једнине императива.

  (У празно поље унесите одговор малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1832.
  2. 1836.
  3. 1847.
  4. 1818.

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите речи у којима је глас Ж настао јотовањем:

  можеш нижи вежеш пажљив

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите речи у којима се затворени слог завршава латералним сонантом:

  барка бал биљка певца краљ булка срамежљив сив

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У следећој реченици означите речи у којима запажате промену о у е:

  Договарао се са пријатељем ковачем да направе специјални шлем за краљев рођендан.

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  атрибут именица апозиција именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ш, Ж, Ђ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ш, Ц, Ћ
  4. Ј, Љ, Ђ

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време