Обазовни софтвер Актуелности Упутство Почетна

Пријемни испит

- Равноправно за све -

Платформа садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање пријемног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове пријемног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. Платформа би требало да утиче на то да ученици савладају препреке које их спречавају да остваре самосталност и континуитет у раду.

Чланови пројектног тима

Руководилац пројекта
ванредни професор на Катедри за рачунарство и информатику

Универзитет у Београду,
Математички факултетИвана Ковачевић

 
професор српског језика и књижевности


Основна школа
„Др Драган Херцог“Душан Џамић

 
асистент на Катедри за математику


Универзитет у Београду,
Факултет организационих наукадр Александар Ђенић

 
асистент на Катедри за рачунарство и информатику

Универзитет у Београду,
Математички факултетОливер Петковић

 
наставник мaтeмaтикe и информатике и рaчунaрствa

Oснoвнa шкoлa „4. oктoбaр”Славиша Радовић

 
студент докторских студија


Универзитет у Београду,
Математички факултет