Задаци

 • 1.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \( 1 \)  
  \(3\)
  \(2\)
  \(5 \)  
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \( 3 \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(   -1    \)
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \( \frac{56}{65}  \)
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(     \frac{16}{65}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
   \( 8\)
  \(4\)
  \( 16\)
  \(-6 \)        

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(945\)  
  \(41\)  
  \(420\)
  \(128\)    
  \(512\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(   4\)
  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(    2     \)  
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
   \(8\)
  \(6 \)       
  \(12\)
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(6\)  
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  4
  5
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(   9\)
  \(     15    \)
  \( 6 \)
  \(  3    \)
  \(    12     \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(  3    \)
  већи од \(     3     \)   
  \( 1 \)
  \(    2     \)  
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(  -2(1+a) \)
  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(3 \)
   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(2\)  
  \(2,5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(  9  \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \(     5    \)   
  \( 3 \)
  \(  2    \)
  бесконачно много 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(3\)  
  \(5\)  
  \(2\)
  \(1\)     
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( 3\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време