Задаци

 • 1.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \( 1 \)  
  \(3\)
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(  3    \)
  \(    2     \)  
  већи од \(     3     \)   
  \( 1 \)
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  3      
  4
  5
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(    2     \) 
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)
  \(\frac{2}{a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(>7\)
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{3\pi}{4} \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(    12     \)   
  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(   9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

  \(4,5\)
  \(2,5\)
   \(4\)  
  \(2\)  
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(-1\)
   \(-6\)
  \(4\)
  \(6      \)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(6 \)       
   \(8\)
  \(12\)
  \(16\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(    6\) 
  \(  -12     \)
  \(  -18     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \(   4\)
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1-2i\)  
   \(1-i\)
  \(2-i\)
  \(1+2i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(7\)
  \(-12\) 
  \(-3\)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  9     \)
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(    4   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(512\)
  \(945\)  
  \(420\)
  \(41\)  
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време